< powrót

Studenci ASP namalowali obraz "Żurawie" według projektu Miriam Ptak.

 

Wielkoformatowy obraz namalowali artyści z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na betonowej ścianie na Promenadach Wrocławskich. Projekt „Żurawie” został wybrany w drodze konkursu zorganizowanego przez Vantage Development  SA i  Akademię Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu. Studenci „na ścianie” pracowali pod nadzorem merytorycznym swojego nauczyciela akademickiego dra hab. Adama Chmielowca, prof. ASP Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej ASP we Wrocławiu. 

Główną inspiracją dla młodej artystki w czasie tworzenia projektu była symbolika żurawia.

Żuraw jest symbolem szczęścia, dobrobytu i długowieczności. W wierzeniach narodów słowiańskich pojawienie się tego ptaka nad gospodarstwem traktowane było, jako wróżba na dobry rok a same żurawie, pełniły rolę przewodników, wskazywały dobry kierunek strudzonym wędrowcom - mówi Miriam Ptak. Betonowy mur jest czymś stałym, co może zapewnić bezpieczeństwo i ochronę, znajduje się blisko budynków wiec chciałam, aby żuraw „opiekował” opiekował się ich mieszkańcami - dodaje artystka.

 

Wrocławska Akademii Sztuk Pięknych aktywnie włącza się w kreowanie otaczającej nas przestrzeni.

Projekty, które już wcześniej wykonaliśmy - świetnie wkomponowały się w miejską przestrzeń Wrocławia, wzbogaciły ją, dały budynkom rys nowoczesności, unikatowości.  To takie cywilizowanie i oswajanie architektury a jednocześnie danie szansy młodym twórcom na pokazanie swoich umiejętności.  Rzeźby, obrazy, witraże pojawiają się w biurowcach, restauracjach, instytucjach i stają się wyróżnikiem danego miejsca – mówi profesor Piotr Kielan rektor ASP. Taką funkcję z pewnością będzie pełniła ściana na Promenadach, która stanie się miejscem, pod którą będą spotykali się mieszkańcy” – dodaje rektor uczelni.  Relacja z malowania muralu

 Wernisaż muralu połączony z piknikiem malarskim dla mieszkańców Promenad Wrocławskich

 

 

 

Na konkurs wpłynęło 13 projektów. O ich oryginalności i wysokim poziomie artystycznym świadczy fakt, iż jury konkursowe przyznało dwie równorzędne nagrody dla Miriam Ptak i Katarzyny Rutkowskiej.

 

Projekt Miriam Ptak został przeniesiony na liczącą 330 m kw. betonową ścianę. Drugi z projektów - autorstwa Katarzyny Rutkowskiej zostanie zrealizowany w dalszych etapach Promenad.  (poniżej nagrodzone projekty)


ZAPYTAJ O OFERTĘZAPYTAJ O OFERTĘ