Mieszkania Wrocław Śródmieście - promenadywroclawskie.pl

< powrót

Vantage Development S.A. – podsumowanie trzeciego kwartału 2013 roku

 • Bardzo dobry poziom sprzedaży mieszkań w 3Q 2013: podpisanie 57 umów vs 29 w 3Q 2012 (netto), narastająco w 1-3Q br. podpisanie 130 umów sprzedaży (netto) vs 62 w 1-3Q 2012
 • Osiągnięcie w 3Q 2013 przychodów na poziomie 2,91 mln (+52,5% r/r)
 • Zakończenie kwartału stratą netto w wysokości 2,46 mln zł vs 1,12 mln zł w 3Q 2012 z uwagi na harmonogram realizacji inwestycji mieszkaniowych, zakładający przekazania lokali klientom począwszy od 4Q 2013
 • Rozpoczęcie budowy I etapu projektu biurowego Zita
 • Rozpoczęcie budowy II etapu projektu Promenady Wrocławskie
 • Pozyskanie 20 mln zł z emisji obligacji
 • Zdarzenia po dacie bilansowej:
 • podpisanie umów na generalne wykonawstwo projektów Promenady Wrocławskie II i Promenady Zita;
 • podpisanie umowy kredytowej z Alior Bank S.A. na finasowanie II i III etapu Projektu Promenady Wrocławskie;
 • podjęte kroki w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji w ramach kapitału docelowego po cenie 2,90 zł za akcję

W okresie 1-3Q 2013 r. Vantage Development S.A. wypracował 9,63 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 9,45 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny Spółki wyniósł 1,05 mln zł wobec 8,24 mln zł przed rokiem (odnotowano wówczas wyższe wpływy z przeszacowania nieruchomości pracujących), a zysk netto 3,05 mln zł wobec 4,05 mln zł w 1-3Q 2012 roku. W samym 3Q 2013 wyniki finansowe dewelopera przedstawiały się następująco: przychody 2,91 mln zł (vs 9,63 mln zł w 3Q 2012), strata operacyjna 1,2 mln zł (vs 1,05 mln zł) i strata netto 2,46 mln zł (vs 3,05 mln zł zysku netto przed rokiem).

- Wyniki finansowe trzeciego kwartału 2013 trudno jest porównywać do analogicznego okresu roku 2012 roku, ponieważ inny jest harmonogram kończenia głównych inwestycji w portfolio Grupy. W efekcie mamy do czynienia ze zmianą struktury przychodów – w trzecim kwartale br. zmniejszył się udział przychodów ze sprzedaży lokali na rzecz uzyskiwanych przychodów z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych pracujących, ponieważ gros przekazań gotowych lokali w zakończonych projektach Promenady I oraz Centauris II realizowany jest w czwartym kwartale 2013 roku – tłumaczy Dariusz Pawlukowicz, Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny i Członek Zarządu Vantage Development S.A.

Vantage Development rozpoczął proces przekazywania 110 lokali w projekcie Centauris II oraz 248 lokali w projekcie Promenady Wrocławskie I.

- Proces ten powinien znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach Grupy za czwarty kwartał 2013 zakładamy bowiem, że istotną część mieszkań z obu projektów przekażemy w bieżącym roku. Przekazania mieszkań i ich ostateczny wpływ na wykazywane wyniki finansowe to już raczej kwestia formalna, od której istotniejsza jest obecnie w naszej opinii bieżąca sprzedaż, która kształtuje się bardzo pozytywnie. W samym trzecim kwartale sprzedaż sięgnęła 57 mieszkań netto wobec 29 przed rokiem, a w okresie od początku br. do końca września podpisano 130 umów sprzedaży mieszkań wobec 62 w analogicznym okresie ub.r. Klientom przypadła do gustu oferta Vantage Development, co potwierdzają również wyniki sprzedażowe października. Spodziewamy się, że te pozytywne tendencje utrzymają się w kolejnych okresach – mówi Edward Laufer, Prezes Vantage Development S.A.

Na tej podstawie Zarząd spodziewa się, że w 2013 roku Grupa może pobić ubiegłoroczny rekord liczny sprzedanych mieszkań, który wyniósł 156 mieszkań.

Już po dacie bilansowej Grupa podpisała umowy na generalne wykonawstwo kolejnych przedsięwzięć deweloperskich: biurowego – Zita - w ramach kompleksu Promenady Wrocławskie (pierwszy etap - 5,66 tys. mkw.) oraz mieszkalnego Promenady Wrocławskie II (220 mieszkań). Do końca roku planowane jest jeszcze wprowadzenie do oferty projektu mieszkaniowego Centauris III obejmującego 106 mieszkań, natomiast na początku 2014 planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszego projektu handlowego w historii Vantage Development – retail parku w Zielonej Górze, grunt pod tą inwestycję został zakupiony w październiku 2013 roku.

Finansowanie nowych inwestycji w portfolio Vantage Development zapewnione jest dzięki dobrej współpracy z bankami (w dniu 15 listopada 2013 z Alior Bank S.A. podpisana została umowa kredytowa na współfinansowanie projektu Promenady Wrocławskie na łączną kwotę 78,74 mln zł, która daje możliwości realizacji nie tylko Etapu II, ale również Etapu III) oraz pozyskanemu długowi, obejmującemu kredyty oraz środki z emisji obligacji o wartości 20 mln zł zakończonej w sierpniu br. oraz bieżącym środkom. Ponadto, Zarząd zakończył prywatną ofertę podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej maksymalnie 5.676.383 mln akcji serii F (10% kapitału zakładowego), w której cena została ustalona została na 2,90 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na współfinansowanie nowych przedsięwzięć deweloperskich, w tym – projektów zlokalizowanych w innych miastach, niż Wrocław.
 

 


ZAPYTAJ O OFERTĘZAPYTAJ O OFERTĘ

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

na naszych stronach używamy plików cookies w celu analizowania ruchu na naszych stronach oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – do  dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu.

Polityka Cookies Polityka plików "cookies"

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej http://vantage-sa.pl/,  której właścicielem jest Spółka Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, nr tel. (+48 71) 78 600 00, adres e-mail: biuro(at)vantage-sa.pl.  Pliki ‘’cookies” wykorzystywane do celów dostosowania treści reklamowych zawierają dane osobowe w postaci adresu IP komputera albo innego urządzenia końcowego Użytkownika.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies jest Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, nr tel. (+48 71) 78 600 00, adres e-mail: biuro(at)vantage-sa.pl

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania bezpieczeństwa jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych w celu pomiarów statystycznych jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane osobowe będą gromadzone w celu dostosowania treści reklamowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

 

Administrator informuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 RODO.

 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy, użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

 

Administrator informuje nadto, że w przypadku przetwarzania danych
w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod nr telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: albo pocztą na adres spółki.

 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Czym są pliki "cookies"?

 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej
z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

 

Do czego używamy plików "cookies"?

 

Pliki "cookies” używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz utrzymania sesji Użytkownika.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody pliki „cookies” wykorzystywane są również w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych) oraz jej optymalizacji.

 

 

Jakich plików "cookies" używamy?

 

Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "stałe" oraz "sesyjne".

 

•  "Sesyjne pliki cookies" - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

•  "Stałe pliki cookies" - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki "cookies" przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

•   Google Analytics/Adwords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

•  Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

W jakim celu używamy plików „cookies”?

 1. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 2. do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie  wpisywać loginu i hasła;

 

Pliki cookies do dostosowania treści reklamowych.

 1. na dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

 2. na dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook,

 3. na utworzenie i zdefiniowanie przez Google listy odbiorców remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook na różnych urządzeniach (do obsługi  funkcji remarketingu z Google Analytics w usługach sieci reklamowej Google, używany jest zewnętrzny plik cookie DoubleClick).

Pliki „cookies”, z których korzystamy (zamieszczane w urządzeniach końcowych użytkownika), mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom, w tym Google.

 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Nasza strona internetowa nie gromadzi w plikach "cookies" danych osobowych.

 

Usuwanie plików "cookies"

 

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików "cookies" korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej.

 

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Czas przechowywania plików Cookies

 

Pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

Adresy IP urządzeń końcowych Użytkownika będą usuwane w terminie 2 lat od rejestracji.